Депозираш и инвестираш – повече пари прибираш:

  • Атрактивен лихвен процент по депозита
  • Възможност за допълнителна доходност от инвестицията
     

Предимства:

  • Обединява предимствата на депозита и инвестицията в дялове на взаимни фондове
  • Избор на удобна за Вас комбинация
  • Без такса за теглене на сумата по депозита на падеж