Структуриран Депозит INDEX TECH – с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс.

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит INDEX TECH изтече на 20.12.2017 г. След тази дата приключва приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит INDEX TECH.

Структуриран Депозит INDEX TECH е депозит в евро за 48 месеца с гарантирана главница*, основна лихва и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва. Бонус лихвата е обвързана с представянето на индекс - STOXX Europe 600 Technology Price EUR.
 

Предимства:

  • 100% гарантирани вложения на датата на падежа;*
  • Обединява  сигурността на депозита с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция;
  • Депозит INDEX TECH е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити без да поставяте под риск депозираната сума.

*Вложенията Ви няма да бъдат повлияни от евентуална нулева или отрицателна стойност на  STOXX Europe 600 Technology Price EUR. Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв, с изключение на влоговете на лица, посочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗГВБ.