Когато само един депозит не дава търсеното съчетание от атрактивни лихвени проценти и гъвкавост за Вашите спестявания, вземете Депозитна комбинация.

Това е съчетание от 3 депозита, което Ви дава:

  • Възможност да управлявате свободните си средства без допълнителни такси;
  • Възможност да разполагате с 1/3 от депозираните средства на всеки три месеца;
  • Фиксиран лихвен процент за целия период на всеки от срочните депозити.

Комбиниран депозит "Депозитна комбинация" (предишно име "Депозитна стълба")

ГОДИШНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ

СРОКBGNEURUSD
3 месеца0.03%0.03%0.03%
6 месеца0.05%0.05%0.05%
9 месеца0.10%0.10%0.10%

 

КАК РАБОТИ

Депозираната от клиента сума (мин. 3 000 валутни единици) се разделя автоматично на три равни части и с всяка 1/3 се откриват едновременно три отделни депозита в една от следните валути: български лев (BGN), евро (EUR) или щатски долар (USD), за първоначален срок: съответно 3 месеца, 6 месеца и 9 месеца. Банката изплаща договорената лихва на падежа на всеки от депозитите. На всеки следващ падеж, всеки от депозитите се подновява автоматично за срок от 9 месеца, при условията и лихвените проценти на 9-месечен срочен депозит "Депозитна комбинация“(предишно име "Депозитна стълба") съгласно лихвения бюлетин за физически лица, актуален към датата на падежа.