Възползвай се от услугата "Покупки на равни месечни вноски“ с кредитна карта от Пощенска банка - вземи сега желаните продукти, плати ги на части. 

Сега можеш да пазаруваш и БЕЗ ЛИХВА* в избрани търговски обекти, част от нашата партньорска мрежа.
 

Какво трябва да знаеш за услугата "Покупки на равни месечни вноски"?
 

Сега с услугата "Покупки на равни месечни вноски“ можеш по всяко време да пазаруваш със своята кредитна карта от Пощенска банка в страната и сам да избереш размера на погасителната вноска в търговския обект, при извършване на покупката.  

С кои карти можеш да направиш покупка на равни месечни вноски?
 

С всички кредитни карти, издадени от Пощенска банка. 

Защо да избереш "Покупки на равни месечни вноски“?

  • Пазаруваш изгодно на вноски, а в избрани магазини -  дори без лихва
  • Не правиш компромис с марката и качеството при избор на желаните от теб стоки
  • Не кандидатстваш за кредит и не чакаш одобрение за всяка отделна покупка – просто използваш кредитната си карта
  • Избираш сам броя месечни вноски, на които искаш да разсрочиш покупката си  ( от 2 до 6 или 6 до 36 в зависимост от конкретния търговец)
  • Планираш по-лесно бюджета си - знаеш сумата на месечната си вноска
     

На колко вноски можеш да разсрочиш сумата и колко ще ти струва?


Можеш да разсрочиш сумата на покупката си от 2 до 6 месечни вноски. Заплащаш само цената на стоките - важи за партньорската ни мрежа, където се предлага услугата  "Покупка на равни месечни вноски" БЕЗ ЛИХВА*

При останалите ни партньори можеш да избираш от 6 до 36 вноски, като заплащаш цената на стоките  плюс комисиона. Конкретната стойност на дължимата комисиона зависи от сумата на твоята покупка и броя вноски, на които искаш да разсрочиш плащането.

 

 

 

 

Как да погасиш месечната си вноска?

Всеки месец получаваш месечно извлечение по кредитната си карта с подробно описание на извършените за периода трансакции, дължими лихви и такси. В извлечението ще бъде отразен и размерът на съответната месечна вноска, която дължиш за направената от теб покупка.

 

*Картодържателят не дължи комисиона за начисляван на задължението на равни месечни вноски при покупки на вноски (от 2 до 6) с кредитни карти от Пощенска банка на ПОС устройства на банката в търговските обекти, посочени в съответния списък в таб "Партньори". Картодържателят не дължи и лихва за покупки при погасяване на всички начислени задължения по картата в рамките на гратисния период за съответния месец, съгласно Общите условия на банката за издаване и използване на кредитни карти VISA и Mastercard. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.