ИнформацияСигурностПараметри

С дебитна карта Debit Mastercard от Пощенска банка пазарувате лесно и удобно в милиони търговски обекти в България и по света, както и онлайн.  

Видове дебитни карти Debit Mastercard:

Кандидатствайте онлайн за дебитна карта още по-бързо, лесно и удобно:

или се възползвайте от експресното издаване на дебитна карта в определени клонове на банката. С тази услуга получавате карта в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат услугата можете да намерите тук.

 Предимства: 

 • Използвате средствата  си веднага след тяхното постъпване по картовата сметка
 • Възможност да зададете индивидуални дневни лимити за теглене и плащане, или да  увеличите стандартните
 • Възможност да получавате информация чрез SMS за всяка извършена транзакция с Вашата дебитна карта
 • Възможност да ползвате "Застрахователна програма за дебитни карти"* 
 • Възможност да обвържете една карта към Ваши допълнителни сметки в Пощенска банка (разплащателни и спестовни) в различни валути - левове/евро/щатски долари
 • Възможност да заявите издаването на неограничен брой допълнителни карти към основната картова сметка в банката
 • Възможност да плащате Вашите битови сметки от основната картова сметка чрез ePay, банкомат или интернет банкиране 
 •  "Спешно предоставяне на аванс в чужбина (Emergency Cash Advance – ECA)“ - услуга, която се предоставя с помощта на картовата организация Mastercard WorldWide и дава възможност на всички картодържатели с Debit® Mastercard да получат пари в брой при възникнал проблем с използването на дебитна карта в чужбина (в случай на загуба, кражба или повреда на дебитната карта).
 •  Незабавно плащане по дебитна карта (MoneySend Payments) - услуга, позволяваща получаване на парични средства от притежатели дебитни карти Debit Mastercard, издадени от Банката, от други притежатели на дебитни карти Debit Mastercard чрез смартфони, мобилни устройства и други канали. Чрез тази услуга паричния превод се извършва веднага, като средствата трябва да са налични по сметката на получателя до 30 мин. след одобрение от съответната банка на направения превод.

Може да ползвате Вашата международна дебитна карта Debit Mastercard за разплащания на:
 

1. Терминални устройства АТМ (банкомати):

 •  Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard
 • Теглите пари в брой на банкомат на Пощенска банка  от основна или допълнителна сметка към картата
 •  Правите справка за салдо по Вашата картова сметка
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка
 • Прехвърляте парични средства от основна към допълнителна сметка и обратно, независимо от валутата (левове, евро и щатски долари) на банкомат на Пощенска банка 

2. Терминални устройства ПОС:**

 •  Теглите пари в брой на ПОС терминал в клон на банка в страната и чужбина 
 • Заплащате стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):***

 •  Плащате стоки и услуги
 • Резервирате хотел, rent - a - car, билети за самолет, театър или концерт
 • Получаване на суми по картата 

Видове карти:
 

 • Основна карта- издава се на физическо лице, което е титуляр на основната картова сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно пребиваване и постоянен адрес  в страната.
 •  Допълнителна карта - издава се на близки или членове на семейството на титуляря. Допълнителната карта е свързана с основната картова сметка и нейният титуляр определя условията на допълнителните карти и следи извършените с тях транзакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Mastercard могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно пребиваване и постоянен адрес  в страната, навършили пълнолетие или деца над 14 години.

 
* Застрахователната програма за дебитни карти се прилага съгласно Общи условия на застрахователите, достъпни при поискване във всеки клон на Банката. 
** Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard
*** Съответният интернет сайт следва да обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard