Международни дебитни карти Visa Ви позволяват да оперирате свободно със средствата си в страната и чужбина през ПОС терминали, импринтер, банкомати и разплащания в интернет. 

Кандидатствайте онлайн за дебитна карта още по-бързо, лесно и удобно.  

или се възползвайте от експресното издаване на дебитни карти в определени клонове на банката. С тази услуга получавате карта си в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат услугата можете да намерите тук.

С международна дебитна карта Visa Classic получавате възможността да се възползвате от следните удобства и предимства:

 • Чрез картата използвате средствата по сметката веднага след тяхното постъпване
 • Възможност да зададете индивидуални дневни лимити за теглене и плащане или да увеличите стандартните
 • Възможност да получавате информация чрез SMS за всяка извършена транзакция с Вашата дебитна карта
 • Възможност да ползвате "Застрахователна програма за дебитни карти" 
 • Възможност да обвържете една карта към Ваши допълнителни сметки (разплащателни и спестовни) в различни валути - левове/евро/щатски долари
 • Възможност да заявите издаването на неограничен брой допълнителни карти към основната разплащателна сметка в банката
 • Възможност да заявите издаването на карти от двата бранда Visa и MasterCard към една сметка
 • Възможност да кандидатствате за отпускане на овърдрафт по разплащателната сметка
 • Възможност да плащате Вашите битови сметки от картовата сметка чрез ePay, банкомат или интернет банкиране

Може да ползвате Вашата международна дебитна карта Visa за разплащания на:

1. Терминални устройства АТМ (банкомати):

 • Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Visa
 • Теглите пари в брой на банкомат на банката от основна или допълнителна сметка към картата
 • Правите справка за салдо по Вашата картова сметка
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка
 • Прехвърляте парични средства от основна към допълнителна сметка и обратно, независимо от валутата (левове, евро и щатски долари)

2. Терминални устройства ПОС:*

 • Теглите пари в брой на ПОС терминал в клон на банка в страната и чужбина  
 • Заплащате стоки и услуги безкасово в търговски обекти в страната и чужбина

* Търговските обекти и ПОС терминалът в търговския обект трябва да бъдат обозначени с лого на Visa

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):

 • Плащате стоки и услуги
 • Резервирате хотел, rent a car, билети за самолет, театър или концерт
 • Получаване на суми по картата

   

* В сайта трябва да е поместено лого на Visa

Видове карти:

 • основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярът е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях транзакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Visa могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.