С предплатена карта Mastercard Prepaid се възползвате от паричните награди, които получавате с натрупаните точки по програма "Моите награди“ (МyRewards) при покупки с кредитната Ви карта от Пощенска банка.
Всеки път, когато желаете да обмените точки по програма "Моите награди" (MyRewards), Вашите парични награди ще бъдат зареждани по карта Mastercard Prepaid.

Заявете онлайн предплатена карта Mastercard Prepaid бързо, лесно и удобно:

или се възползвайте от експресно издаване на дебитна карта в определени клонове на банката. С тази услуга получавате картата си в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат услугата можете да намерите тук

С Mastercard Prepaid Вие се възползвате още и от следните възможности:

 •  Зареждате картата с избрана от Вас сума: 

                    -    в брой във всеки офис на банката;
                -    чрез банков превод, чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;

 •  Прехвърляте суми от други Ваши сметки в Пощенска банка по сметката към карта Mastercard Prepaid – чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;
 • Прехвърляте суми от Ваши сметки в други банки по сметката към карта Mastercard Prepaid;
 • Получавате информация чрез SMS за всяка извършена трансакция с Вашата карта;

 Може да ползвате Вашата предплатена карта Mastercard Prepaid :
 
1. На Терминални устройства АТМ (банкомати):

 •  Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard;
 • Теглите пари в брой на банкомат на Пощенска банка;
 •  Плащате Вашите битови сметки;
 •  Правите справка за салдо по Вашата сметка;
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка.

2. На Терминални устройства ПОС:**

 • Заплащате стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Теглите пари в брой на ПОС терминал в офис на банка в страната и чужбина.

3. В Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):***

 •  Плащате стоки и услуги, вкл. и битови сметки;
 •  Резервирате хотел, rent - a - car, билети за самолет, театър или концерт;
 •  Получавате суми по картата.

И още…

Можете да поръчате издаване на допълнителна предплатена карта на членове на семейството с предварително зададен дневен лимит, без промяна в месечната такса за обслужване по сметката към предплатената карта.

 
** Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard.
 
*** Съответният интернет сайт следва да е обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard.