СЕГА Е ВРЕМЕТО!

Променяй, пътувай, откривай. Дай на плановете си свободата, която заслужават. Да, сега е времето, с потребителски кредит от Пощенска банка.

Вземи потребителски кредит с нови, по-добри условия до 31.08.2019г.

Вземи кредит до 3 часа!² 

  • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
    • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
    • Получаване на средства - до 1 работен час;
    • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Получаваш още:

  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"³.
  • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.

¹ Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка в периода 01.07.2019г. до 31.08.2019г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия, виж в Параметри.

²  Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит с размер до 40 000 лв., или на кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга , включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

³ Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.