Искате да закупите нов или употребяван автомобил? Търсите финансово предложение, с което да не утежнявате месечния си бюджет?

С Авто кредит финансирате покупката на новия си автомобил бързо, лесно и на конкурентни условия.

Получавате следните предимства:

 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила
 • С възможност за допълнителна сума
 • С лихвени условия и размер на кредита спрямо Вашия финансов профил
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможности
 

Предимства на Авто кредита пред лизинга:

 • Без допълнителни обезпечения и залози
 • Без остатъчна стойност в погасителния план
 • Дълъг срок до 10 г., който не зависи от възрастта на автомобила
 • По-малко такси
 • Придобивате собствеността на автомобила веднага
 • Самостоятелно застраховате автомобила
 • Вие решавате къде и как ще обслужвате и ремонтирате автомобила
 • Няма ограничение за пътуване в чужбина с автомобила
 • Финансирате всички допълнителни разходи, като: ремонт, поддръжка, разходи за регистрация, застраховки и други

 

Допълнителни преференции:

 • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит²
 • 10% отстъпка от застраховка "КАСКО", сключена в офис на Пощенска банка¹
 • 5% отстъпка от застраховка "Гражданска отговорност", сключена в офис на Пощенска банка¹ 

 

Вземи кредит до 3 часа!³ 

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията 

¹ Застраховката се предлага от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в качеството на застрахователен агент. Пълните условия на застраховката можете да намерите във всеки офис на банката.

² Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстнановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност" и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност" .

³ Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит с размер до 40 000 лв., или на кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга , включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката.