Подай искане за кредит за обединение на задължения до 31.08.2019г. и се възползвай от нови, по-добри условия¹.

Кредитна програма "Повече днес“ е финансово решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход чрез бързо и лесно обединение на задължения.

Потребителският кредит по програма "Повече днес" ти предоставя възможност да се възползваш от следните предимства:

 • Увеличаваш разполагаемия си доход с до 50% като обединяваш своите кредитни задължения²;
 • Плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Получаваш допълнителна сума, която да използваш според индивидуалните си нужди;
 • Нови, по-добри условия: от 4.65% до 6.50% променлив годишен лихвен процент в лева или евро¹.  

   

  Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход
 
 Вземи кредит до 3 часа! 
 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Допълнителни предимства, от които можеш да се възползваш:

 • Максимален срок на изплащане до 10 години;
 • Максимална сума на финансиране до 70 000 лв.;
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта³;
 • Осигури защита за теб и твоите близки в случай на непредвидени житейски ситуации със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка;
 • Избери най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 

¹ Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка в периода 01.07.2019г. до 31.08.2019г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия, виж в Параметри.

² Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри, както и на www.povechednes.bg.

³ Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

⁴ Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата Защита на плащанията за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга , включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.