Със спестовна сметка "Мега плюс" разполагате със средствата си свободно и по всяко време, а веднъж месечно можете да теглите от сметката БЕЗ ТАКСА.

Вече може да откриете своята спестовна сметка „Мега Плюс“ и чрез интернет банкирането на банката – e-Postbank.

Представяме Ви спестовна сметка "Мега Плюс"!

Предимства:

  • Едно БЕЗПЛАТНО касово теглене до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на месец,считано от датата на откриване на сметката.
  • Внасяте и теглите свободно
  • Спестявате изгодно
  • Лихвата започва да тече още от първия лев/евро/щ.долар
  • Получавате лихва всеки месец
  • Възможност да оперирате със сметката и чрез интернет банкирането на банката

Параметри:

  • Валута - левове, евро, щ.долари
  • Без минимална сума за откриване
  • Без такса за внасяне на суми в брой на каса от титуляр 

Годишни лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс":

Праг                левовееврощ. долари
0 - 4 999,99    0,01%0,01%0,01%
         над 5 000 0,02%0,02%0,02%

 В случай на повече от две тегления в рамките на един календарен месец, лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната валута съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.  

 

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.