Сега е времето за Вашия нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка. Вече имате повече сигурност с новото ни предложение за жилищен кредит с фиксирана лихва!

Кандидатствайте от 29.05.2019 г. до 31.08.2019 г. и се възползвайте от атрактивните ни условия*!

 При нов жилищен кредит:

 •  от 2.80% до 3.95% фиксиран лихвен процент в лева за първата година от срока на кредита**;
 •  Голям размер на финансиране до 500 000 лева;
 •  Срок на кредита до 35 години
   

При жилищен кредит за покриване на други задължения над 100 000 лева:
 

 • от 2.80% до 3.45% фиксиран лихвен процент в лева за първата година от срока на кредита**;
 • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома;
 • Срок на кредита до 20 години.  

Сега имате възможност и за още повече сигурност с Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години.

Консултирайте се с наш експерт и вземете своята индивидуална оферта.  

Какви са предимствата на кредита?

 • Гарантирате си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните Ви вноски няма да се промени през периода на фиксирана лихва;
 • Можете да се възползвате от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита;
 • Избирате между погасителен план с равни или намаляващи вноски.
   

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране.
 

Имате въпроси за този кредит? 

Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

Защо да изберете жилищен кредит от Пощенска банка?
 

 • Предлагаме Ви гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получавате индивидуална, специализирана  консултация от наш експерт;
 • Възползвате се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.
   

*Предложението е валидно при подаване на искане за жилищен кредит в лева в периода 29.05.2019 год. - до 31.08.2019 год., при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по пакетна програма на банката, сключване на договор за застраховка "Живот" и в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.
 

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

**За първата година от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент в лева от 2.80% до 3,95% при нов жилищен кредит и от 2.80% до 3.45% при жилищен кредит за покриване на други задължения в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента, сумата и срока на кредита и стойността на обезпечението. След първата година от срока на кредита се прилага променлив лихвен процент в лева от 2.80% до 3,95% - при нов жилищен кредит и от 2.80% до 3.45% - при жилищен кредит за покриване на други задължения в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента,  сумата и срока на кредита и стойността на обезпечението. Променливият годишен лихвен процент се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
 

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.


Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв. и срок от 30 г.: при 2,80% фиксиран лихвен процент за първата година и 2,80% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока на кредита, с  превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на пакетната програма;  75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 165 940.91 лв. с 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първата година е 453.60 лв., а след първата година е 453.60. ГПР е 3.00%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
 

Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв. и срок от 20 г.: при 2,80% фиксиран лихвен процент за първата година и 2,80% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока на кредита, с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на пакетната програма, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 145 775,24 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска за първата година е 602,86 лв., а след първата година е 602,86. ГПР е 2,98%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.