Позволете си повече и финансирайте плановете си с кредитна програма "Повече днес".


Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека при промоционални условия при кандидатстване до 31.08.2019г.*
 

  • От 4.25 до 4,45% фиксиран лихвен  процент в лева за първите три години от срока на кредита; *
  • Без първоначални такси по кредита;**
  • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката;***
  • Финансиране до 100 000 лв. за всички твои планове.****

 Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с ипотечен кредит  по програма "Повече днес" можеш:

  • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 76% като обединиш всичките  си задължения*****;
  • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
  • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.****;
  • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

 

Имаш въпроси за този кредит?  Заяви безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране. 

*Предложението е валидно при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения по програма "Повече днес" в лева в периода 29.05.2019 год. - до 31.08.2019 год., при превод на работна заплата в банката и сключване на договор за застраховка "Живот". За повече информация и представителен пример за разходите по кредита, виж секция Параметри .

**При подаване на заявление  за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения по програма "Повече днес" в посочения период, кредитополучателят ползва промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезщетението.

***Като допълнителна преференция при усвояване на кредита, банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, за първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване. При частично или пълно предсрочно погасяване през първите 3 г., считано от датата на първоначалното усвояване, клиентът трябва да върне на Банката възстановените му от нея такси. При пълно или частично предсрочно погасяване след петата година, считано от датата на първоначалното усвояване, таксите не подлежат на връщане.

****Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

*****Увеличението на разполагаемите разходи с до 76% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация в секция Параметри.