Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години

Изчисли какъв е най-подходящият за теб кредит. След обработка на твоето заявление, наш експерт ще се свърже с теб възможно най-скоро, за да обсъди конкретните параметри на кредита.

мин.
евро
макс.
мин.
г.
макс.
Калкулатор честито
?

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта. Предназначението на калкулатора е да ти помогне да определиш твоите нужди от финансиране, както и да изчислиш бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. За да получиш подробна информация за кредитните продукти, предлагани от „Юробанк България“ АД, посети удобен за теб офис на банката или остави данните си за контакт във формата и наш представител ще се свърже с теб. Представителен пример: При нов кредит, обезпечен с ипотека върху недвижими имот, с размер 80 000 евро, за срок от 30 г., при 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, с превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката, по пакетна програма "Моето семейство", с 3 лв. такса за разкриване на разплащателната сметка по програмата и 6,95 лв. месечна такса; със 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита, такса за оценка на имот 150 лв., общата дължима сума е 140 816,92 евро, 360 броя месечни вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, ГПР е 4,27%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в стойността на ГПР.

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта. Предназначението на калкулатора е да ти помогне да определиш твоите нужди от финансиране, както и да изчислиш бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. За да получиш подробна информация за кредитните продукти, предлагани от „Юробанк България“ АД, посети удобен за теб офис на банката или остави данните си за контакт във формата и наш представител ще се свърже с теб. Представителен пример: При нов кредит, обезпечен с ипотека върху недвижими имот, с размер 80 000 евро, за срок от 30 г., при 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, с превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката, по пакетна програма "Моето семейство", с 3 лв. такса за разкриване на разплащателната сметка по програмата и 6,95 лв. месечна такса; със 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита, такса за оценка на имот 150 лв., общата дължима сума е 140 816,92 евро, 360 броя месечни вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, ГПР е 4,27%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в стойността на ГПР.
Месечната вноска
за първите 5 години
лв.евро
/начална/
Лихва по кредита
за първите 5 години
%
Месечната вноска
за оставащия период
лв.евро
/начална/
Лихва по кредита за
оставащия период
%
Обща сума на вноските
лв.евро

 

 

Финансирайте изгодно покупката на своя нов дом и си осигурете спокойствие с по-ниска фиксирана лихва за първите 5 г.

 Атрактивна оферта при кандидатстване от 02.01.2019 г. до 31.08.2019 г.*

 • 3,95% фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите пет години от срока на кредита.**
 • 4,15% променлив годишен лихвен процент в евро след петата година от срока на кредита.**
 • Ползвате множество преференциални условия с по Ваш избор.
 • Допълнителна защита със застрахователен пакет "Живот“.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.***

 

 

 Какви са предимствата на кредита? 
 

 • Гарантирате си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните Ви вноски няма да  се промени за периода с фиксирана лихва.
 • Можете да се възползвате от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Избирате между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.

Каква e целта на кредита?

 •  Покупка на жилище
 •  Строеж и довършване на жилище
 •  Ремонт и подобрения на жилище

От какви параметри можете да се възползвате?

 •  Валута: евро
 •  Размер на кредита: до 250 000 евро;
 •  Срок: до 35 години;
 •  Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота. 


Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране. 

 Кандидатствайте онлайн за жилищен кредит още по-бързо, лесно и удобно.

Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, общата дължима сума е 140 816,92евро, Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
 

*Условията за жилищен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка.

** За първите пет години от срока на кредита се прилага 3,95% фиксиран лихвен процент в евро. След петата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент 4,15% в евро. Посочените лихвени условия са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка по пакет "Живот".

Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
 
***Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката.  Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането.
 

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.