Когато правите инвестиция в нов дом, това може да повлияе на останалите Ви планове. В Пощенска банка създадохме Ипотечен овърдрафт, който Ви позволява да ползвате повторно сумата, която веднъж сте погасили по жилищния си кредит за период до 5 години.
 

Как работи?

С Ипотечен овърдрафт имате възможност да ползвате отново вече погасена сума по главницата на кредита. Срокът на кредита обхваща два периода:

 • Период на овърдрафт – след първоначалното усвояване имате възможност многократно да погасявате и повторно да усвоявате средства от предоставения кредит. През този период кредитът няма погасителен план, като дължите плащане само на месечната лихва, която се начислява само върху реално ползваната главница.
 •  Период на погасяване – погасявате усвоените средства от кредита по погасителен план с намаляващи месечни вноски, включващи главница и лихва.

 

 

Какви са предимствата на кредита?

 • Максимална гъвкавост – теглите и връщате колкото пожелаете в рамките на първоначалния период на овърдрафт;
 • Възможност за облекчаване на месечните разходи – през периода на овърдрафт може да плащате само начислената месечна лихва;
 • Изгодно решение за реализация на вашите планове;
 • Дълъг срок на кредита в сравнение с потребителски овърдрафт – до 25 години;
 • Ползване на средства до първоначално одобрения лимит – не е нужно да кандидатствате отново за кредит при нужда от средства за реализиране на Вашите планове;
 • Значителен размер на финансиране;
 • Възможност за първоначално усвояване еднократно или на траншове.

За какви цели можете  да използвате Ипотечен овърдрафт?
 

 • Покупка на жилище
 • Строеж и довършване на жилище
 • Ремонт и подобрения на жилище
 • Рефинансиране

Имате въпроси за този кредит? 

 • Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.
 • Попитайте наш експерт в най-близкия Център за жилищно кредитиране или офис на банката.
   

Кандидатствайте онлайн за Ипотечен овърдрафт още по-бързо, лесно и удобно.