• НОВО! Време за награди с Western Union

  Направи превод с Western Union над 100 BGN или 50 EUR в Пощенска банка или в агентската ни мрежа и спечели велосипед, раница или шапка.

 • НОВО! Western Union на банкомат

  Новата услуга на Пощенска банка ти дава още една възможност - да получиш Western Union превод директно на банкомат.

 • Western Union

  Всеки ден ние Ви помагаме да поддържате връзка с любимите си хора навсякъде по света чрез бързи, сигурни и достъпни парични преводи

 • Преводи

  Пощенска банка извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централното управление.

 • ePay/B-Pay

  Безкасово плащане на сметки от ePay.

 • Плащане на битови сметки - "Универсален платец"

  Можете да наредите автоматичното погасяване на Вашите задължения към доставчиците на комунални услуги – ВиК, "Електроразпределение", "Топлофикация", "Глобул", "Мобилтел" и т.н.

 • Периодично плащане

  С услугата "Периодично плащане“, Вие сами може да зададете автоматично плащане на регулярните Ви задължения, като определите тяхната периодичност и размер