Получаване на парични преводи от Western Union на банкомат

Новата услуга на Пощенска банка ти дава още една възможност - да получиш Western Union превод директно на банкомат. Услугата е достъпна 24 часа, 7 дни в седмицата на всички банкомати на банката.

За да получиш твоя Western Union превод, трябва да имаш издадена дебитна карта от Пощенска банка към разплащателна сметка в лева или валута*. Преводът се получава по сметката към картата ти, след което може да изтеглиш сумата в брой на банкомат или да ползваш средствата за плащане на ПОС терминални устройства в търговски обекти.


На банкомат на банката получаваш средствата вече лесно и бързо. За да получиш твоя Western Union превод е необходимо да извършиш следните стъпки на банкомат:
 

  • Постави твоята дебитна карта и избери от менюто Western Union;
  • Прочети и приеми Общите условия за превод;
  •  Въведи контролен номер на превода (MTCN код), посочен от изпращача;
  • Въведи сума и избери валута на превода, посочени от изпращача;
  • Потвърди данните за получаване на превода;
  • Ще получиш бележка за получения превод по твоята картова сметка.

След получаване на Western Union превода, може да теглиш пари в брой или да плащаш в търговски обекти, в рамките на лимитите по дебитната ти карта.

*При получаване на превод, нареден във валута, различна от лева, сумата се превалутира в лева преди заверяване на картовата сметка на получателя, по приложимия обменен курс на Western Union за деня. В случай че сметката на получателя е във валута, различна от лева, при заверяване на сметката сумата се превалутира от лева в съответната валута на сметката, по приложимия обменен курс на банката за деня. Информация за приложимите обменни курсове за деня може да намерите на интернет страниците съответно на Western Union (www.westernunion.com) и на Банката (www.postbank.bg).