Защитете най-ценното за Вас


Всички искаме да гарантираме добро и сигурно бъдеще за себе си и за своите близки. Може да го направите, като им осигурите финансова подкрепа при непредвидени инциденти и злополуки.


Програма "Защита на семейството“ Ви дава възможност да подсигурите както себе си, така и своите близки и да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности:

 •  Индивидуална защита – Персонално решение за вас;
 •  Семейна защита /двама възрастни и две деца/ - Решение за Вас и Вашето семейство.
   

Какво е покритието?


Застраховката Ви осигурява финансова подкрепа при събития, настъпили вследствие на злополука, като покритите рискове са съобразени с Вашата възраст и включват:

 • Еднократна сума в размер на 20 000 лв. /40 000 лв при ПТП/ при загуба на живот или инвалидизация;
 • Финансова помощ при болничен престой над 7 дни - по 30 лв. на ден / 60 лв. за лицата на възраст от 65 -75 години/;
 • Фиксирана сума в размер на 500 лв. или 1 000 лв. при хирургическа намеса, наложена от злополука, според категорията на интервенцията;
 • Еднократна финансова помощ в размер на 200лв. при фрактура на крайници и счупване на кости;
 • Фиксирана сума в размер на 1 000 лв. при болничен престой в резултат на злополука, за лицата на възраст от 65 -75 години;
   

Как да спестите от стойността на застраховката?


При използване на програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство“, получавате 10% отстъпка от стойността на месечната премия при избрана опция "Семейна защита“ на застраховка "Защита на семейството“. *

 

* В случай че месечната такса за обслужване на сметката по програма "Моето семейство“ и месечната застрахователна премия за застраховка "Защита на семейството – опция "Семейна защита “ са заплатени през календарния месец, за който са дължими, в рамките на следващия месец банката възстановява обратно по сметката на клиента сума в размер на 10% от платената месечна застрахователна премия за застраховка "Защита на семейството – опция "Семейна защита“.

** Застрахователните покрития и условия на застраховка "Защита на семейството“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.