Осигурете си спокойствие при плащането на месечните сметки
 

Повечето от нас разчитат на своите месечни доходи, за да покриват семейните си разходи и да си осигурят нормален стандарт на живот – на себе си и близките си. Застраховката на месечните разходи за ток, вода, парно, телефон и др. е начин да защитите семейството си от непредвидени събития, които могат да възпрепятстват навременното плащане на регулярните месечни сметки.


Застраховката Ви осигурява покритие на битовите сметки, заплащани от разплащателна сметка или кредитна карта, издадена от Пощенска банка, чрез системата за Интернет банкиране "e-Postbank" или чрез услугата "Универсален платец", предоставяни от банката.
 

Какво е покритието?

  • 12 поредни месеца покритие на битовите сметки в домакинството в случай на инвалидизация;
  • До 6 месеца покритие на битовите сметки при продължителни болнични или нежелана безработица;
  • До 2 месеца покритие на битовите сметки при хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука.

Какъв е лимитът?

  •  Защита за сметки до 240 лв. на месец.
     

Как да спестите от стойността на застраховката?

При използване на програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство“, получавате отстъпка от пълния размер на дължимата застрахователна премия (или 100% отстъпка от размера на дължимата застрахователна премия) по застраховка "Защита на сметките в домакинството“.*

* В случай че месечната такса за обслужване на сметката по програма "Моето семейство“ и месечната застрахователна премия за застраховка "Защита на сметките в домакинството“ са заплатени през календарния месец, за който са дължими, в рамките на следващия месец банката възстановява обратно по сметката на клиента сума, равна по размер на платената месечна застрахователна премия за застраховка "Защита на сметките в домакинството“.

** Застрахователните покрития и условия на застраховка "Защита на сметките в домакинството“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.