Всеки има желание да осигури по-добро бъдеще за себе си, за някой близък или роднина. ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" чрез Пощенска банка предлага едно възможно решение – застраховка "Живот“ със спестовен характер "МОЯТ ПЛАН“.

"МОЯТ ПЛАН“ е дългосрочна застраховка "Живот" със спестовен характер, която комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени. Застраховката е съобразена с Вашия индивидуален стандарт на живот и с конкретните Ви потребности от застрахователна защита и финансово планиране. Обезпечава подкрепа в ситуации, когато може да са необходими допълнителни средства за грижи, а същевременно ще имате и вариант да планирате спокойно бъдещи разходи за себе си, семейството и близките си.

"МОЯТ ПЛАН“ се предлага в три варианта с различен обхват на защита – "Стандарт“, "Класик“ и "Премиум“.

1. МОЯТ ПЛАН "Стандарт“

  • Основна застраховка;
  • Предоставя защитата на традиционна спестовна застраховка "Живот";
  • Спестявате и ползвате застрахователна защита в случай на настъпване на събитие, покрито от застраховката.¹

2. МОЯТ ПЛАН "Класик“

Включва всички покрития на "Стандарт“ и осигурява още:

Допълнителна застраховка "Злополука" за по-голяма застрахователна защита в непредвидени случаи – при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.²

3. МОЯТ ПЛАН "Премиум“

Включва всички покрития на "Класик“ и осигурява още:

Допълнителна застраховка "Критични болести" за повече подкрепа в критични за здравето ситуации - при настъпване на някое от 15-те тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния, включени в обхвата на тази застраховка застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.³

Можете да получите допълнителна информация и да сключите индивидуален застрахователен договор за "МОЯТ ПЛАН" в  голяма част от нашите офиси. Вижте в кои офиси можете да го направите тук.

¹Пакет "Стандарт“ покрива рисковете: преживяване от застрахования на застрахователния срок (изтичане на срока на застраховката), загуба на живот на застрахования през застрахователния срок и трайна загуба на работоспособност над 90% на застрахования през застрахователния срок, съгласно Общите условия на застрахователя по застраховка "Живот“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

²Допълнителната застраховка "Злополука“, включена в пакетите "Класик“ и "Премиум“,  покрива рисковете: загуба на живот на застрахования вследствие на злополука, трайно загубена или намалена работоспособност (инвалидност) на застрахования вследствие на злополука и временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука, съгласно Общите условия на застрахователя за допълнителна застраховка "Злополука“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

³Допълнителната застраховка "Критични болести“ е съгласно Общите условия на застрахователя за застраховка "Критични болести“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

Настоящата продуктова страница не включва всички условия по полицата. За да се запознаете в детайли с всички параметри на застраховка "Живот“ - "МОЯТ ПЛАН", е необходимо да прегледате съдържанието на Общите условия по застраховка "Живот“.

Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховката като необвързан застрахователен агент на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“.

Публикуваната информация не представлява съвет, нито подтикване за покупка на споменатата застраховка, а е рекламен текст с информационна цел и не представлява препоръка по смисъла на приложимото законодателство.

Съветваме потенциалните клиенти да се запознаят внимателно с всички документи, свързани с със застраховка "МОЯТ ПЛАН", за да вземат информирано решение, преди да сключат договор за нея. Документите са на разположение в избрани клонове на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.