Защитете доходността от Вашите спестявания


Застраховка "Спестовна закрила“ е иновативна застрахователна програма, която Ви осигурява финансова помощ при настъпване на тежки събития. Тя ще Ви позволи да запазите доходността и размера на своите спестявания, без да нарушавате своя спестовен план.


Какво е покритието?

  • Еднократна финансова помощ при загуба на живот или инвалидизация в резултат на злополука, равняваща се на сумата на Вашите спестявания към датата на последно платената застрахователна премия, до 100 000 лева;
  • До 6 месечни плащания, всяко равняващо се на 2.5% от салдото по Вашата сметка към датата на последно платената премия при продължителен болничен в резултат на злополука или нежелана безработица - до 1 800 лева на плащане;
  • До 2 месечни плащания, всяко равняващо се на 2.5% от салдото по Вашата сметка към датата на последно платената премия, при хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука - до 1800 лева на плащане.

 

** Застрахователните покрития и условия на застраховка "Спестовна закрила“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.