Внасяй безплатно* суми по своята сметка или кредитна карта от Пощенска банка на наш банкомат с депозитна функция.

  • Какво може да правиш на банкомат с депозитна функция?

1. Да внесеш суми по личната си сметка в Пощенска банка, открита  в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна или предплатена карта към нея;

2. Да внесеш суми по фирмена сметка в Пощенска банка, открита в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна карта към нея;

3. Да платиш задължения по кредитната си карта от Пощенска банка;

  • Предимства:

Без такси -  не заплащаш такси за внасяне на суми.*
Удобство – имаш възможност да внесеш пари по всяко време, без да се съобразяваш с работното време на банковия офис** или да чакаш на опашка за каса.
Бързина – внесената сума се отразява веднага по твоята лична/фирмена сметка или кредитна карта.

  • Как да направиш вноска на банкомат с депозитна функция в няколко лесни стъпки?

1. След като поставиш своята карта от Пощенска банка ***  в банкомата, избери услугата „Вноска по сметка“/ „Вноска по кредитна карта“ от основното меню;

2. Постави банкнотите в отвора за внасяне. Максималният брой банкноти, които можеш да внесеш при една вноска ,е общо 50 с еднакъв или различен номинал ****, от които до 40 банкноти можеш да поставиш едновременно ;

3. Потвърди сумата, изписана на екрана. Ако не желаеш да я потвърдиш,избери  функцията „Отказ“ и банкоматът ще върне цялата внесена сума*****;

4. Въведи своя ПИН код;

5. Ще получиш разписка за внесената сума. Списък на банкомати с депозитна функция :

 ГрадИмеАдресРаботно време
1.СофияСофия Солунскаул. „Солунска“ 1524/7
2.СофияСофия Скобелевбул. „Скобелев“ 3524/7
3.СофияСофия Стефан Тошевул. „Стефан Тошев“ 124/7
4.СофияСофия Дружбаж.к. Дружба 1, ул. „Туше Делииванов“ 924/7
5.СофияСофия Суха рекаул. „Ал. Екзарх“ 34, блок 224, вход А24/7
6.СофияСофия Шишманул. „Шишман“ 3024/7
7. София София Мадридбул. „Янко Сакъзов“ 68-70 24/7
8. София София Люлин Центърж.к. Люлин 3, Базар Искра 2000 Юг 24/7
9.СофияПощенска банка Офис Паркул. „Околовръстен път“ 260, Сграда БОт понеделник до петък: 08:30 - 18:00
10.СофияКредитен Център Моменто Telus Towerул. „Алабин“ 1От понеделник до петък: 09:00 - 19:00 събота: 10:00 - 14:00
11.СофияКредитен Център Моменто Орлов мостбул. „Цар Освободител“ 33 От понеделник до петък: 09:00 - 19:00 събота: 10:00 - 14:00
12.СофияКредитен Център Моменто Славейковпл. „Петко Р. Славейков“ 1 От понеделник до петък: 09:00 - 19:00
13.СофияКредитен Център Моменто Раковскиул. „Г. С. Раковски“ 82 От понеделник до петък: 09:00 - 19:00 събота: 10:00 - 14:00
14. София София The Mallбул. „Цариградско шосе“ 115 Партер (клон на банката) 10:00 - 22:00
15.ПловдивПловдив Марицаул. „Брезовкса“ 124/7
16. Пловдив Пловдив Тракияж.к. Тракия, Комплекс Фрапе до бл.100 24/7
 17. Варна Варна-Тракиябул. „Владислав Варненчик“ 76-82 24/7
 18. Бургас Бургас - Александровскаул. „Александровска“ 135 24/7
 19. Добрич Добрич Свободапл. „Свобода“ 1 24/7
 20. Монтана Монтанабул. „Трети Март“ 63 24/7
 21. Перник Перникул. „Търговска“ 15 24/7
 22. Плевен Плевенбул. „Данаил Попов“ 18 24/7
 23. Плевен Плевен Освобождениеул. „Гренадерска“ 3 24/7
 24. Русе Русе Николаевскаул. „Николаевска“ 52 24/7
 25. Търговище Търговищепл. „Независимост“ 1 24/7
 26. Ямбол Ямболул. „Търговска“ 29 24/7

 

* При внасяне на суми до 10 000 лева дневно на банкомат на Пощенска банка с депозитна функция, банката не начислява такса, а  при внасяне на суми над 10 000 лева на ден, банката начислява такса в размер, посочен в Тарифата на банката.
** В случай че използваш банкомат от Списъка на банкомати с депозитна функция с работно време 24/7.
*** Използвай своята дебитна или предплатена карта, за да направиш вноска по сметката, към която е издадена картата или кредитната си карта - в случай че желаеш да погасиш задълженията си  по нея.
**** Банкоматите на Пощенска банка с депозитна функция приемат само истински и неповредени български банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лева В случай че сметката, по която е направена вноската, е във валута, различна от лева, при нейното заверяване, внесената сума се превалутира в съответната валута на сметката, по приложимия касов обменен курс на банката в деня на извършване на вноската.
***** След потвърждение на трансакцията банкнотите не подлежат на връщане.