Изберете най-доброто ни решение за Вашето ежедневно банкиране!

Програмата осигурява богат набор от банкови продукти и услуги, които Ви носят удобство в натовареното ежедневие. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, което можете да адаптирате към Вашите индивидуални потребности.

Вие сами решавате кои продукти да изберете и от кои преференции да се възползвате, а таксата е само една.

Какво получавате:

 • Разплащателна сметка в лева с по-висока лихва* и неограничен брой безплатни преводи между Ваши сметки в Банката;
 • Международна дебитна карта Debit MasterCard или Visa Classic.

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Интернет банкиране e-Postbank с неограничен брой безплатни преводи между Вашите сметки в Банката;
 • Разплащателна сметка във валута по Ваш избор - евро или щ. долари;
 • 3 броя комунални плащания на месец с услугата "Универсален платец" (u-Postbank);
 • Специални предложения за депозитни продукти.

Вземете още преференции и безплатни услуги по Програма "Моето банкиране" като превеждате работната си заплата в Банката:

 • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой с дебитна карта от всички над 340 банкомата на Пощенска банка в страната;
 • БЕЗПЛАТНИ SMS известия - 3 броя, за операции по разплащателната сметка в лева или при транзакции с дебитната карта;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка. 

Защо  Програма "Моето банкиране" е Вашето решение за ежедневно банкиране:

 • Защото пестите средства
  • Колкото повече продукти и услуги по програмата ползвате, толкова по-изгодна е тя за Вас. Имате възможност да спестявате над 30% от таксите всеки месец.**
  • Правите неограничен брой безплатни преводи между Вашите сметки, независимо от канала, през който се извършват ( в клон на Банката или чрез Интернет банкирането e-Postbank).
 • Защото печелите
  • Получавате преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти срещу заплащането на една фиксирана месечна такса.
  • Имате достъп до преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка.
  • Получавате атрактивни депозитни предложения.
 • Защото пестите време
  • Не се тревожите за сроковете за плащане не битовите сметки и не чакате на опашки с услугата "Универсален платец" (u-Postbank).
  • Банкирате онлайн с e-Postbank, по всяко време, където и да се намирате.
Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето банкиране" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори.
Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето банкиране" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.
За програма "Моето банкиране" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.
Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.
 
*Годишната лихва по разплащателната сметка в лева, включена в програма "Моето банкиране" на Пощенска банка, е по-висока в сравнение с годишната лихва по стандартна разплащателна сметка, предлагана от банката.
 
**На годишна база при ползване ежемесечно на разплащателна сметка с дебитна карта  без превод на работна заплата, заедно с разплащателна сметка във валута, един вътрешнобанков превод на месец, Интернет банкиране и 3 броя комунални плащания, 1 бр. тегления през банкомат на Пощенска банка месечно, 3 SMS известия месечно, дължимите такси биха били 87,00 лв. годишно съгласно Тарифа на банката. Когато същите услуги са включени в програма "Моето банкиране“ с превод на работна заплата разходите на годишна база намаляват до 46%, тъй като за същите продукти и услуги клиентът заплаща единствено месечна такса в размер на 3,90 лв., т.е. 46,80 лв. на година. Размерът на таксите е представен съгласно Тарифа на банката към 16.08.2018г. При промяна на Тарифата посочените стойности могат да се променят.