Програмата включва всичко необходимо не само за Вашето всекидневно банкиране, но и за управлението на Вашите семейни финанси. За разлика от обичайните банкови пакети, програма "Моето семейство" предлага не само банкови услуги, но и иновативни решения за защита на семейния бюджет от непредвидени събития. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, което можете да адаптирате към Вашите индивидуални и семейни потребности. Какви продукти и услуги да ползвате по програмата, решавате Вие, като месечната такса остава непроменена. 

Вижте кратко видео за предимствата на програма "Моето Семейство".

Какво получавате:

 • Разплащателна сметка в лева с по-висока лихва*;
 • Международна дебитна карта Debit MasterCard или Visa Classic.

Какво още можете да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • За ежедневието
  • Разплащателна сметка в лева и дебитна карта за Вашия съпруг/а;
  • Разплащателна сметка във валута по Ваш избор - в евро или щ. долари;
  • Разплащателна сметка обслужваща потребителски и/или жилищен кредит;
  • Допълнителна дебитна карта по Вашата разплащателна сметка;
  • Интернет банкиране e-Postbank;
  • 3 броя комунални плащания на месец с услугата "Универсален платец" (u-Postbank).
 • За плановете
  •  Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка.
  • Без такса за разглеждане на заявлението при кандидатстване за кредитна карта.
 • За сигурността
 • За бъдещето
  • Атрактивни депозитни предложения;
  • Детски спестовен влог с по-висока лихва*.

Вземете още преференции и безплатни услуги по Програма "Моето семейство" като превеждате работната си заплата в Банката:

 • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой с дебитна карта от всички над 340 банкомата на Пощенска банка в страната;
 • БЕЗПЛАТНИ SMS известия - 3 броя за операции по разплащателната сметка в лева или при транзакции с дебитната карта;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт.

Защо Програма "Моето семейство" е Вашето решение за управление на личния и семеен бюджет:

 • Защото пестите средства
  • Колкото повече продукти и услуги по програмата ползвате, толкова по-изгодна е тя за Вас. При избор на програма "Моето семейство" с превод на работна заплата имате възможност да спестите до 59% годишно от такси за банково обслужване. ***
  • Вашият съпруг/а също може да избере отделна разплащателна сметка с дебитна карта - без допълнителни месечни разходи и такси за издаване на картата.
 • Защото печелите
  • Получавате преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти, срещу заплащане на една фиксирана месечна такса.
  • Имате достъп до преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка.
  • Получавате атрактивни депозитни предложения.
 • Защото пестите време    
  • Не чакате на опашка в различните компании/институции и същевременно защитавате семейния бюджет, с комбинацията от автоматично плащане на задълженията за комунални услуги "Универсален платец" (u-Postbank) и застраховка, която осигурява заплащането им в случай на непредвидено събитие. **
  • Банкирате онлайн по всяко време с Интернет банкирането ни e-Postbank, както и с мобилното банкиране m-Postbank.

Пример:

 Продукт/Услуга Месечен разход в леваСпестени средства 
 извън програмата в програмата
 Разплащателна сметка (основен титуляр ) 2.50 лв. 0.00 лв. 
 Разплащателна сметка във валута 2.54 лв. 0.00 лв. 
 Сметка за обслужване на кредит 3.50 лв. 0.00 лв. 
 Разплащателна сметка (втори титуляр ) 2.50 лв. 0.00 лв. 
 5 тегления на банкомат на ПБ (5*0.30 лв) 1.50 лв. 0.00 лв. 
 3 комунални плащания (3*0.35 лв) 1.05 лв. 0.00 лв. 
 1 периодично плащане между основна РС и сметка обслужваща кредита в лева 0.50 лв. 0.00 лв. 
 3 СМС известия (3*0.12 лв) 0.36 лв. 0.00 лв. 
 Застраховка "Защита на сметките в домакинството" 2.99 лв. 0.00 лв. 
 Месечна такса за програма "Моето семейство" 0.00 лв. 6.95 лв. 
 Общо за месец 17.44 лв. 6.95 лв. 10.49 лв.
 Общо за година спестявате 60% от разходите 209.28 лв. 83.40 лв. 125.88 лв.

 

   
Сравнителният пример е изчислен при ползване на продукти и услуги без пакетна програма спрямо същите продукти и услуги при ползване на програма "Моето семейство" с превод на работна заплата.
 
Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, в т.ч. на застраховка "Защита на сметките в домакинството", се извършва при подписване на съответните допълнителни договори.
Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.
За програма "Моето семейство" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.
Всички SMSсъобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.
 
*Годишната лихва по основната разплащателна сметка в лева и детския спестовен влог, включени в Програма "Моето семейство" на Пощенска банка, е по-висока в сравнение с годишната лихва по стандартна разплащателна сметка, респ. стандартен детски спестовен влог, предлагани от банката, в случай че салдото по сметката е над 500 лв.
 
**Застрахователните покрития и условия на застраховка "Защита на сметките в домакинството" и на застраховка "Защита на семейството" са съгласно Общи условия, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.
 
***На годишна база при ползване ежемесечно на разплащателна сметка с дебитна карта без превод на работна заплата, заедно с разплащателна сметка във валута, втора разплащателна сметка с дебитна карта на друг титуляр, интернет банкиране, ползване на сметка за обслужване на кредит, застраховка "Защита на сметките в домакинството", 3 бр. комунални плащания месечно, 5 бр. тегления през банкомат на Пощенска банка месечно, 3 SMS известия месечно, 1 периодично плащане месечно между разпл. сметка и сметка за обслужване на кредит, дължимите такси биха били 209,28 лв. годишно съгласно Тарифа на банката. Когато същите услуги са включени в програма "Моето семейство“ с превод на работна заплата разходите на годишна база намаляват до 60%, тъй като за същите продукти и услуги клиентът заплаща единствено месечна такса в размер на 6.95лв., т.е. 83,40 лв. на година. Размерът на таксите е представен съгласно Тарифа на банката към 16.08.2018г.При промяна на Тарифата посочените стойности могат да се променят.