Съчетайте динамичното си ежедневие с възможността да бъдете информиран и да контролирате Вашите финанси.

С едно обаждане на 0700 18 555 може да получите справка и да разполагате със средствата по Вашите сметки в Пощенска банка.


Защо да изберете "Телефонно банкиране“ от Пощенска банка? 

 • Мобилност – имате свободата да извършвате необходимите ежедневни банкови операции без да посещавате банков клон.  Вашият телефон е Вашият банков клон, в офиса, от дома, в България и чужбина.
 • Сигурност – при всяко влизане в менюто на услугата се изисква персонална идентификация, която включва лични данни, известни само на Вас – ЕГН и ПИН код за услугата. С цел допълнителна сигурност за Вас и Вашите средства, телефонните разговори се записват и съхраняват.
 • Персонално обслужване – нашите експерти от Центъра за обслужване на клиенти Ви познават и са на разположение да Ви предоставят информация и справки и да приемат Вашите заявки за извършване на преводи денонощно, 7 дни в седмицата.

С "Телефонно банкиране“ можете да извършвате следните банкови операции:

 • Получавате справки за:
  • Баланс, разполагаема сума и движение по Вашите разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банката (иконка)
 • Нареждате преводи:
  • Между Вашите сметки в Пощенска банка, включително преводи във валута. Това включва погасяване на вноски по кредитна карта, потребителски и жилищни кредити от Пощенска банка
  • Междубанкови преводи в лева от Ваша сметка в лева или валута*
 • И още:
  • Заявявате преиздаване на банкова карта
  • Заявявате преиздаване на ПИН на кредитна карта
  • Заявявате промяна на кредитен лимит на кредитна карта

За да банкирате през Вашия телефон е необходимо:

 • Да имате открита сметка (разплащателна, спестовна или депозитна) или кредитна карта в Пощенска банка
 • Да посетите еднократно клон на Банката и да подадете безплатно заявление-договор за регистрация

Услугата е достъпна за индивидуални клиенти, български и чуждестранни граждани, над 18 години.

* При нареждане на междубанкови преводи в левове от сметка във валута се извършва превалутиране по актуален обменен курс на банката.