ИнформацияРегистрацияТакси и комисиони

 

  • Регистрация за услугата – безплатна
  • Такси и комисиони за преводи съгласно Тарифа на банката
  • Лимити за преводи (24 часа) чрез "Телефонно банкиране“ 

 

Лимити за преводи (24 часа) 
Вътрешнобанков превод към сметка на друг клиент или изходящи междубанкови преводи*400 лева
Вътрешнобанков превод между собствени сметки29 999 лева


* Може да заявите промяна в посочените лимити като подадете заявление в клон на банката. Стойността на лимита може да бъде намалена/увеличена в размер от 0.01 до 2 000 лева.  

  • Набирането на номер 0700 18 555 се таксува по следния начин:
    • От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
    • От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom