Пощенска банка  е част от Eurobank Group и предлага ЛФ (Люксембург фонд) взаимни фондове на базираното си в Люксембург Управляващо дружество - Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

Фондовете са регистрирани в Люксембург, съгласно Европейската директива за колективни инвестиции и прехвърлими ценни книжа (UCITS) и освен в България, се предлагат и на други пазари. ЛФ взаимни фондове покриват различните типове инвеститорски профили.
Пощенска банка предлага различни класове ЛФ, които са подходящи, както за индивидуални и корпоративни клиенти, така и за институционални инвеститори.
 

Фондовете, дистрибутирани от Пощенска банка:

 • Са напълно хармонизирани с европейското законодателство;
 • Отговарят на всички тенденции на пазара;
 • Предлагат многообразие, съобразено с вашия инвеститорски профил;
 • Инвестират в акции, облигации и други ценни книжа от Европа, САЩ, Япония, както и от глобалните развиващи се пазари в трите валути - BGN, EUR и USD;
 • Предлагат удобни схеми за транзакции – конвертиране във всеки друг ЛФ, без такса;
 • Предлагат конкурентни такси, съобразени и с продължителността на инвестицията ви;
 • Имат решение за вкуса на всеки инвеститор – директна еднократна инвестиция; СпестИнвест (комбинация между срочен депозит и инвестиция) и ПланИнвест (регулярно автоматично инвестиране, с възможност за участие и с по-малки суми).


Вие получавате:

 •  Професионално обслужване;
 •  Лесен достъп до финансовите пазари в цял свят;
 •  Нашата ангажираност и професионално отношение;
 •  Всеобхватност на услугата, чрез добре развитата ни клонова мрежа в цялата страна.


Утре парите ти ще могат повече от днес!

 
Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.