ЛФ фондове

Фондове Акции 

 • Фонд Развиваща се Европа - BGN, EUR, USD
 • Фонд Глобални акции - EUR

Фондове Облигации 

 • Фонд Глобални облигации - EUR

Абсолютна възвръщаемост

 • Фонд Абсолютна възвръщаемост - EUR

Кеш фондове EUR и USD

 • Фонд Доход Плюс EUR
 • Фонд Доход Плюс USD

ЛФ Фонд от фондове

 • Фонд от фондове - Глобален нискорисков - EUR, BGN
 • Фонд от фондове - Глобален среднорисков - EUR , BGN
 • Фонд от фондове - Глобален високорисков - EUR
 • Фонд от фондове - Балансирана комбинация Глобален -EUR
 • Фонд от фондове - Балансирана комбинация САЩ -USD
 • Фонд от фондове - Комбинация акции - EUR
 • Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции - EUR, USD
 • Фонд от фондове - Глобални Развиващи се пазари - EUR

Други документи

ЛФ

ЛФ Фонд от фондове

Уведомяваме инвеститорите, че съгласно Директива 2009/65/ЕС краткият проспект е заменен от Ключова информация за инвеститорите (КИИ). Моля да се запознаете с КИИ за всеки конкретен фонд в линковете по-горе.