Защо да изберете регулярен инвестиционен план ПланИнвест?

  • БЕЗ необходимост от голяма първоначална сума за участие;
  • БЕЗ такса за покупка на дялове* при превод на работна заплата в Банката или при ползване на пакетните програми „Моето Предимство“ и „Моят Престиж“, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на работна заплата в банката;
  • БЕЗ такси и комисиони при невъзможност да се осигури сумата на определената дата на инвестицията;
  • Възможност за избор от голям набор от Люксембургски фондове, предлагани в България;
  • Възможност за автоматичен превод от личната сметка, за определена сума и на избрана от клиента дата;
  • БЕЗ такса за конвертиране в друг фонд;
  • Предлаганите от Пощенска банка фондове имат ясно разграничим рисков профил.

 

*При подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план, притежателите на пакетни програми Моето Предимство и Моят Престиж, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на работна заплата в банката ползват 0% такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD. Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд.За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на Банката.