Търсите атрактивна доходност, искате активно да управлявате и да разполагате  с Вашите спестявания?

Възползвайте се от възможностите на  новия срочен Депозит 30.

Депозит 30 съчетава атрактивна доходност, с възможност да довнасяте и да разполагате с до 30% от първоначално депозираната сума по всяко време от действието на депозита, при условие, че не нарушавате изискването за минимална сума/салдо за откриване.

С Депозит 30 получавате:

  • Фиксирана атрактивна доходност;
  • Възможност за довнасяне на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума;
  • Възможност за теглене на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума, при условиe, че не се нарушава изискването за минимална сума/салдо за откриване.