• Кредитна линия с иновативни условия

  Финансирай лесно всички текущи нужди на твоя бизнес и управлявай сам размера на лихвата! Колкото повече банкираш, токова по-малко лихва плащаш.

 • Бизнес кредит

  Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.

 • Бизнес кредитна линия

  Свободна линия за Вашия бизнес! Финансирате лесно всичките сегашни и бъдещи нужди на Вашия бизнес. Ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди. Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период.

 • Овърдрафт

  При краткосрочни регулярни нужди от оборотни средства.

 • Агро овърдрафт "Навреме"

  Kредит за оборотни средства обезпечени със залог на субсидии от ДФ "Земеделие" по "Схемата за единно плащане на площ" и "Схемата за национални доплащания".

 • Бизнес лимит

  Кандидатствате за кредитен лимит, който използвате, както за кредити за оборотни нужди (кредитни линии, овърдрафти и кредити на вноски), така и за банкови гаранции/акредитиви. Без допълнителни усложнени административни процедури, такси и срокове.