ИнформацияПараметри

 

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства:
  • Закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки
  • Посрещане на текущи оборотни нужди
 
Предимства:
  • Разширете Вашия бизнес
  • Възползвайте се от по-ниските цени за закупуване на по-големи количества
  • Ползвате средствата според Вашите нужди
  • Договорете по-добри условия с Вашите доставчици