ИнформацияПараметри

 

Свободна линия за Вашия бизнес

  • Развивате Вашия бизнес и увеличавате пазарния си дял.
  • Договаряте по-добри цени и условия за разплащане с Вашите доставчици.
  • Спокойно посрещате сезонността на приходите си при постоянни разходи в бизнеса.
  • Покривате без проблеми извънредните нужди на Вашия бизнес.
  • Оптимизирате лихвените разходи.
  • Възползвате се от внезапно открилите се възможности пред Вашия бизнес.
  • Сами определяте Вашия погасителен план.
  • Имате възможност за ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди.
  • Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период.
  • Имате предимството за дългосрочно финансиране и свобода при вземане на бизнес решения.