ИнформацияПараметри

 

Възползвайте се иновативния бизнес овърдрафт, който Ви предлагаме. Сега имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт и колкото повече банкиране, толкова по-малко лихва да плащате.  

Как можете да намалите лихвата по овърдрафта? 

Можете да намалите размера на  лихвения процент по кредита с до 2,50%. Той се променя автоматично на тримесечие и  се определя от: 

 •  Размер на оборота, реализиран чрез сметките в банката
 •  Изплащане на работните заплати на служителите чрез програма "Премия"
 •  Размер на оборота, реализиран през ПОС терминал на банката
 •  Баланс по всички фирмени сметки и  депозити в  банката
 •  Наличие на валидна застраховка Защита на плащанията по кредити за малки и средни предприятия
 • Коректност при изплащане на кредита – погасяване на кредита без забавяне

Размерът на оборота в банката, оборота през ПОС терминал и баланса по депозитите в банката, с които е обвързана промяната на лихвата се определят индивидуално за всеки клиент.
 

За какво може да използвате кредита?

 • За оборотни средства
 •  За посрещане на текущи нужди (например: закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки)

Какви са предимствата?

 • Покривате без проблеми извънредните или сезонните нужди на Вашия бизнес 
 • Можете да се възползвате от новооткритите възможности
 • Определяте сами Вашия погасителен план и лихвен процент
 • Планирате  разходите си