ИнформацияПараметри

 

Kредитният лимит Ви осигурява едновременно гъвкавост и стабилност. С него Вие разполагате със средства, които можете да ползвате в рамките на до 240 месеца под формата на различни кредити за оборотни средства: кредит на вноски, кредитна линия, овърдрафт, банкови гаранции, акредитиви и др.
Целта е с една процедура по определяне на лимита да си осигурите дълготрайна финансова подкрепа, която може да приема различни форми, в зависимост от спецификата на нуждите Ви.
 

Предимства:

  • По-висока гъвкавост при по-ниска цена
  •  Една такса за разглеждане
  • Няма комисиона за ангажимент на бизнес лимита, заплаща се само за съответния под-продукт
  • Такса одобрение се заплаща само при отпускането на съответния под-продукт