• Разплащателни сметки

  Нареждайте и получавайте трансфери, безкасова обмяна на валута, получаване на банкови референции, разпореждане на масови плащания и други.

 • Набирателни сметки

  Набирателната сметка е задължително условие за регистрация на дружество или увеличаване на капитала му.

 • Специални сметки

  Пощенска банка Ви предлага разплащателни сметки със специално предназначение.

 • Ликвидационни сметки

  Ликвидационните сметки са вид разплащателни сметки за лица, обявени в ликвидация.