Уважаеми клиенти,

В подкрепа на политиката за социална отговорност и опазване на околната среда, считано от 4 април 2013 г. Пощенска банка Ви предлага възможност като юридическо лице да получавате безплатно банковите извлечения  по Вашите разплащателни сметки на посочен от Вас имейл адрес.

Научете повече за електронните извлечения.

 

Предимства:

 • Спестявате до 30% от разходите по банкови услуги и продукти чрез пакет "Динамика"
 • Постоянен достъп до Вашите средства
 • Печелите по-висока доходност от средствата по разплащателната сметка*
 • Без такса при преводи през електронно банкиране в системата на Пощенска банка в зависимост от избрания пакет**
 • Без такса при захранване на Вашата сметка**
 • Без допълнителни разходи при теглене на каса чрез високи лимити**

С продуктов пакет "Динамика" получавате:

 • Разплащателна сметка в левове без такса за откриване
 • Безплатна регистрация за Интернет банкиране чрез e-Postbank
 • Безплатно издаване на фирмена дебитна карта MasterCard 24h
 • Възможност за овърдрафт съгласно кредитната политика на банката
   

 *В сравнение с разплащателна сметка при стандартни условия на банката.

**Без такса при преводи чрез e-Postbank се отнася за преводи в левове и не включва междубанкови преводи по сметка "Динамика" и преводи чрез RINGS. Без такса при внасяне на средства по сметка на каса не важи за пакет "е-Динамика". Висок лимит без допълнителен разход за теглене на каса от разплащателна сметка не важи за пакет "е-Динамика".

Приложения