Облекчете процеса по изплащане на трудови възнаграждения с програма "Премия":
 
  • Оптимална комбинация от продукти и услуги според Вашите нужди
  • Примамливи условия за всички продукти и услуги, включени в програмата
  • Специални условия и допълнителни отстъпки при кандидатстване за банкови продукти за Вас и Вашите служители
Сигурност:
 
  • Защита на картовите плащания с дебитни карти