Credit Card Mastercard Business
Възможност за ползване на гратисен периоддо 50 дни
Фиксиран годишен лихвен процент при покупки и теглене на пари в брой15,90%
Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта100 лв.
Годишна такса за обслужване на платежен инструмент
(начислява се след изтичане на всеки едногодишен период от активиране на картата)
100 лв.