ИнформацияПараметри
  • Валута:  лева / евро
  • Минимален срок на кредита: 12 месеца
  • Максимален срок на кредита: от 60 до 120 месеца - в зависимост от вида на кредита
  • Максимален размер на кредита:

за сектор товарен автомобилен транспорт:

-  375 000 евро за кредити със срок до 120 месеца;

-  750 000 евро за кредити със срок до 60 месеца;

за всички останали сектори:

-  1 500 000 евро за кредити със срок до 60 месеца;

-  750 000 евро за кредити със срок до 120 месеца;
 

Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона. Част от обезпечението ще бъде предоставената гаранция в размер до 50% от размера на одобрения кредит.