ИнформацияПараметри

 

  • До 95% от общите допустими разходи по проект, одобрен за финансиране по европейска оперативна програма*
  • Обезпечение по кредита - ипотека/залог върху движимо/недвижимо имущество - цел на одобрения проект, ипотека/залог върху друго движимо или недвижимо имущество, поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими от закона
  • Усвояване на средствата - на траншове, съгласно одобрения проект
  • Срок – до 15 години

*Финансиране до 95 % от общите допустими разходи по одобрения проект е възможно при покупка на ново оборудване.