ИнформацияПараметри

 

  • Размер - до 5 000 000 евро
  • Срок – до 12 години
  • Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона. Част от обезпечението ще бъде предоставената от ЕИФ гаранция в размер до 60% от размера на одобрения кредит.