ИнформацияПараметри

 

 

Кредитът е предназначен специално за закупуване на необходимото медицинско оборудване. Благодарение на този продукт подобрявате качеството на предлаганото от Вас медицинско обслужване, реализирате Вашите инвестиционни проекти и получавате финансово решение, съобразено с конкретната дейност, която развивате.