Специални предложения за кредити на медици (лекари и стоматолози на свободна практика) в периода 15.05 – 31.07.2019 г. *

  • Бизнес овърдрафт:

Стартов лихвен процент:

6.60 % лихвен процент при ползване на кредитна карта Mastercard Business **
6.99 % лихвен процент без ползване на кредитна карта Mastercard Business**

Повече информация за бизнес овърдрафт научете тук.

  • Инвестиционен кредит за покупка и ремонт на бизнес помещение:

Лихва 2.88 %**
Без такса за разглеждане на документи за кредит (стандартна такса 150 лв.)
½ такса одобрение (стандартна такса 1.50 % мин. 200 лв. върху разрешения /одобрения размер на кредита)

Повече информация за инвестиционните кредити научете тук.

  • Бизнес овърдрафт срещу вземания от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) - промоционална лихва 5.90% **

Повече информация за продукта научете тук.

 

*Предложенията са валидни при подаване на искане за бизнес овърдрафт и кредитна карта Mastercard Business, при подаване на искане за инвестиционен кредит или при искане за бизнес овърдрафт в периода 15.05.2019 г. - до 31.07.2019 г. вкл.
**Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент Прайм Бизнес клиенти на „Юробанк България“ АД. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент Прайм Бизнес клиенти вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението (ако е приложимо). Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката.