Съчетайте динамичното си ежедневие с възможността да бъдете информирани и да контролирате Вашите финанси.
 

С едно обаждане на 0700 18 555 може да получите информация за средствата по Вашите сметки и за ползваните кредити в Пощенска банка.
 

Защо да изберете "Телефонно банкиране“ от Пощенска банка? 

  •  Мобилност –информирани сте по всяко време за Вашите средства и кредити в Пощенска банка без да посещавате банков клон.  Вашият телефон е Вашият банков клон, в офиса, от дома, в България и чужбина.
  • Сигурност – при всяко влизане в менюто на услугата се изисква персонална идентификация, която включва лични данни, известни само на Вас – ЕГН и ПИН код за услугата. С цел допълнителна сигурност за Вас и Вашите средства, телефонните разговори се записват и съхраняват.
  • Персонално обслужване – нашите експерти от Центъра за обслужване на клиенти Ви познават и са на разположение да Ви предоставят информация и справки, 7 дни в седмицата.

С "Телефонно банкиране“ можете да избирате измежду  следните възможности:

Получавате справки за:

  •   Баланс, разполагаема сума и движение по Вашите разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банката;
  • Ползваните от Вас  кредитни продукти, в т.ч. размера на  редовната/просрочената главница, лихви, такси и предстоящите месечни  погасителни  вноски  на отпуснати кредити и  падежната им дата;
  •  Операции и наличност/лимит по кредитни/  дебитни карти.
     

Блокирате дебитни/ кредитни карти.

За да банкирате през Вашия телефон е необходимо:

  • Да имате открита сметка (разплащателна, спестовна или депозитна), да ползвате кредитна карта или кредит в Пощенска банка;
  • Да посетите еднократно клон на Банката и да подадете безплатно заявление-договор за регистрация;

Услугата е достъпна за клиенти на "Банкиране малък бизнес“.
 

Документи