ИнформацияРегистрацияТакси и комисиони

 

Регистрацията  за услугата "Телефонно банкиране“ е  безплатна.